wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Kategorie

Regulamin

Wstęp

Właścicielem sklepu o adresie internetowym www.pvcu.pl jest firma:
Wako s. c. z siedzibą w Siechnicach, ul. Kwiatkowskiego 24 o numerze NIP: 899 267 10 77.

Zasady zakupu

 1. Do zakupów w sklepie internetowym www.pvcu.pl upoważnione są tylko firmy, przedsiębiorstwa (nie sprzedajemy osobom fizycznym – Konsumentom zgodnie z definicją Konsumenta z KC)
 2. Warunkiem koniecznym przy zakupie jest podanie poprawnych danych adresowych, numeru telefonu i adresu e-mail w celu potwierdzenia i realizacji zamówienia.
 3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia 7 dni w tygodniu, 24h na dobę.
 4. Dokonując zakupu w sklepie internetowym pod adresem www.pvcu.pl, klient zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych do celów niezbędnych z realizacją zamówienia.
Przedmioty transakcji
 1. Przedmiotami prowadzonych transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, w chwili składania zamówienia. Dokładamy wszelkich starań, aby zdjęcia produktów były odpowiednie, jednak mogą wystąpić różnice w wyglądzie przedmiotu transakcji ze względu na różne rozmiary produktów oraz producenta.
 2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie e-sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
Wysyłka towaru
 1. Towar wysyłamy w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie. W przypadku dużych zamówień lub pojawiających się przerwach w dostawach od producentów na które nie mamy wpływu, termin dostawy zamówionych przez klienta towarów może wynieść od 5 do 30 dni roboczych (licząc od momentu zaksięgowania zapłaty na naszym koncie bankowym).
 2. Towar dostarczany jest kurierem.
 3. Możliwy jest także odbiór osobisty zamówionego towaru w magazynie firmy Wako s. c. przy ul. Kwiatkowskiego 24, 55- 011 Siechnice.
Prawo odstąpienia od umowy

Klient prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrócić zamówiony towar w terminie 14 dni. Prawo to dotyczy klientów, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki:
 1. Klient prowadzi działalność gospodarczą w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy spółek).
 2. Klient zawiera umowę i dokonuje zakupu bezpośrednio związaną ze swoją działalnością,
 3. Umowa zakupu nie posiada dla klienta charakteru zawodowego

Klient musi oświadczyć, że zakupiony towar nie ma charakteru zawodowego, wynikającego z PKD, oraz podaje przyczynę, dlaczego chce towar zwrócić.
Wzór oświadczenia:
 

Uzgodnienie zwrotu towaru.

Oświadczam, ze zakupiony towar nie posiada dla mnie charakteru zawodowego.

Proszę o przyjęcie zwrotu towaru z faktury nr …..................... poz …..................... z powodu…………………..…………………..…………………..…………………..

…………………..…………………..
Data i podpis klientaZwroty przesyłek klient wysyła na swój koszt na adres firmy:

Wako s. c.,
ul. Kwiatkowskiego 24,
55-011 Siechnice

w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki. Po otrzymaniu odesłanej od klienta przesyłki, sprawdzimy zawartość i wyślemy na maila korektę za zwracany, pełnowartościowy towar. Skan podpisanej faktury proszę odesłać wraz z nr konta bankowego na adres email: handel@pvcu.pl

Zwroty towarów i reklamacje rozpatrujemy w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą poprzez formularz kontaktowy, wysyłając maila bezpośrednio na adres handel@pvcu.pl lub kontakt telefoniczny pod nr telefonu 71 769 84 65, 71 769 84 66

Dane adresowe biura i magazynu:

Wako s. c.
ul. Kwiatkowskiego 24
55-011 Siechnice
NIP: 899 267 10 77

Firma Wako s. c. jest płatnikiem podatku VAT.

Status zamówienia

Status zamówienia mogą Państwo sprawdzić logując się na swoje konto. Jeśli złożyli Państwo zamówienie jako Gość, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą poprzez formularz kontaktowy, wysyłając maila bezpośrednio na adres handel@pvcu.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 71 769 84 65, 71 769 84 66.
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Wako s. c. z siedzibą w Siechnicach przy ul. Kwiatkowskiego 24 (dalej „My”, „Wako s. c.” albo „Spółka”) operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.pvcu.pl (dalej „Wako”).

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas, nasi pracownicy, albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz na adres e-mail: handel@pvcu.pl, adres pocztowy Wako s. c., ul. Kwiatkowskiego 24, 55-011 Siechnice.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Wako s. c.?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, realizacje wysyłki towaru kurierem oraz pełnego korzystania z www.pvcu.pl,
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację,
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy),
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Wako, którym jest:
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych,
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon,
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych, zapewnienia obsługi usług transportowych,
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
 • Imię, nazwisko, adres email, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie, adresie wysyłki.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z www.pvcu.pl. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, rachunkowe, ubezpieczeniowe, usługi transportowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas, nasi pracownicy, albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Wako zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Cele, dla których WAKO operator sklepu www.pvcu.pl gromadzi dane osobowe:
 • Bieżący kontakt z użytkownikami.
 • Wymianę korespondencji księgowej, zawieranie umów, wystawianie faktur, wysyłkę towaru.
 • Lepsze dostosowania informacji i materiałów pojawiających się w serwisie do preferencji użytkowników.
 • Poprawa jakości usług przez nas świadczonych i dostosowywania ich do potrzeb użytkowników.
 • Przeprowadzanie promocji, konkursów.
 • Informowania o nowościach i asortymencie.
 • Przeprowadzanie badań marketingowych.
Adresy email pochodzące z korespondencji z www.pvcu.pl

Wszyscy Użytkownicy platformy handlowej www.pvcu.pl mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami WAKO poprzez dostępne na stronach www.pvcu.pl adresy korespondencyjne. WAKO przechowuje korespondencję ze swoimi użytkownikami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Jednocześnie WAKO gwarantuje, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z użytkownikiem w celu innym niż przez niego określony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą użytkownika.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Firma WAKO nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swoich klientów i współpracowników. Informacje kontaktowe od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do realizacji zamówień. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani zakupów świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Ewentualne zmiany w Polityce Prywatności

Oferta WAKO będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości zostaną dokonane pewne zmiany w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Korzystając z serwisu www.pvcu.pl po tej dacie akceptujesz zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.

Pytania i sugestie

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub propozycje związane z naszą Polityką Prywatności, będziemy bardzo wdzięczni za kontakt pod adresem handel@pvcu.pl

Postanowienia końcowe
 • Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy regulamin.
 • Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na stronie www.pvcu.pl
 • Zawartość internetowego sklepu nie stanowi oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Data opublikowania: 22 05 2018r.
Przejdź do strony głównej
Dodatkowe opcje
Kontakt
Nasze hity
NowośćWąż Idro Pool d50

Wąż Idro Pool d5048,40 zł brutto39,35 zł netto

HitZAWÓR kulowy trójdrożny PVCU EPDM d 32

ZAWÓR kulowy trójdrożny PVCU EPDM d 32248,46 zł brutto202,00 zł netto

NowośćKlej do PVC-U szybkoschnący z pędzelkiem 1 l

Klej do PVC-U szybkoschnący z pędzelkiem 1 l150,00 zł121,77 zł brutto99,00 zł netto

Promocja dnia
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu